ผลการลงทะเบียน

แผนการเรียน
 

ผลการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูลอัพเดตล่าสุดจากฝ่ายการเงิน วันที่ 30/11/2559)

ค้นหาด้วยชื่อสกุล หรือ รหัสกลุ่ม รหัสนักเรียน-นักศึกษา : หน้า :

ลำดับ วันที่ชำระเงิน รหัสนักเรียน-นักศึกษา ชื่อนักเรียน-นักศึกษา จำนวนเงิน(บาท) หมายเลขอ้างอิง
1 30/11/2559 5721010018 นายป่าง การจาย 3,050 57210101
2 30/11/2559 5821050042 นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุญพูน 2,000 58210502
3 30/11/2559 5831010210 นายพรชัย ไชยวงค์ 4,450 58310109
4 30/11/2559 5931010132 นายอนุวัฒน์ สีม่วง 4,800 59310106
5 28/11/2559 5721040076 นายศุภชัย บุญธรรม 3,050 57210404
6 28/11/2559 5721040080 นายสรรเสริญ ทองหิน 3,050 57210404
7 28/11/2559 5821020118 นายนนทพัทธ์ จำวงศ์ 2,000 58210206
8 28/11/2559 5921050047 นายทักษ์ดนัย ชุ่มคำ 2,000 59210503
9 28/11/2559 5921050084 นายสุธีร์ อิ่นเจริญ 2,000 59210504
10 28/11/2559 5931110015 นายภานุวัฒน์ ถาวร 4,000 59311101
11 25/11/2559 5721030084 นายวัชราพร บุญมาสร้อย 3,050 57210302
12 25/11/2559 5721050050 นายจีราศักดิ์ คำลืม 3,050 57210503
13 25/11/2559 5821060146 นายธนกร มารังค์ 2,000 58210607
14 25/11/2559 5829010058 นายสหัสวรรษ ติดผาย 2,000 58290102
15 25/11/2559 5931010063 นายนนทวัฒน์ นันทขัน 4,300 59310103
16 25/11/2559 5931040186 นายปฏิภัทร์ จินาจันทร์ 4,200 59310409
17 25/11/2559 5931280124 นายนันทวัฒน์ ชัยวงค์ 4,400 59312807
18 23/11/2559 5721060094 นายจิณณวัตร นุชาย 3,050 57210605
19 23/11/2559 5821040127 นายหัสดินทร์ เอี่ยมพันธ์ 2,000 58210406
20 23/11/2559 5821050080 นางสาวพิราอร กาเรือง 2,000 58210504
21 23/11/2559 5821050120 นางสาวกนกวรรณ จำปา 2,000 58210505
22 23/11/2559 5829010052 นายภูวดล คำมา 2,000 58290102
23 23/11/2559 5831030058 นายอังคาร ปัญญาล้าน 5,650 58310304
24 23/11/2559 5931040036 นายสราญ รัตนรินทร์ 4,000 59310402
25 22/11/2559 5721010040 นายหนุ่ม ลุงอินทร์ 3,050 57210102
26 22/11/2559 5821060086 นายเอก ติยะ 2,000 58210604
27 22/11/2559 5829010004 นายจิรวัฒน์ ขัติยศ 2,000 58290101
28 22/11/2559 5831030027 นายสุรศักดิ์ ยะกุล 5,050 58310302
29 22/11/2559 5831030063 นายรุ่งนิรันดร์ ตันมูล 5,650 58310304
30 22/11/2559 5831040097 นายกิตติศักดิ์ แสงแก้ว 5,150 58310405
31 22/11/2559 5831040247 นายธนวัฒน์ ศรีวิชัยแก้ว 4,850 58310411
32 22/11/2559 5831050092 นายกฤษต คำจม 5,050 58310505
33 22/11/2559 5831080022 นายวชิรวิช พุฒมาเล 5,050 58310801
34 22/11/2559 5931010160 นายพงศกร ฟูเถิ้ม 4,100 59310108
35 22/11/2559 5931040117 นายวัชรพงษ์ วิมล 4,100 59310406
36 21/11/2559 5721050062 นายนวภัทร ทำบุญ 3,050 57210503
37 21/11/2559 5729010052 นายวิชชา อินต๊ะหล่อ 3,050 57290102
38 21/11/2559 5839010013 นายมณฑล ปัญญาวัง 5,450 58390101
39 21/11/2559 5931030007 นายณัฐวัตร ไชยนุรักษ์ 4,000 59310301
40 21/11/2559 5931030089 นายนคร ปิงเมือง 4,000 59310301
41 21/11/2559 5931040205 นายสุขวิทย์ เทศศรี 4,200 59310410
42 20/11/2559 5721020041 นายอติพัทธ์ ชวาเขต 3,050 57210201
43 20/11/2559 5721030011 นายณัฐกิจ คุณาธรรม 3,050 57210301
44 20/11/2559 5721040009 นายทศพร อุดมทิพย์ 3,050 57210401
45 20/11/2559 5721040027 นายพรชัย ลุงจาย 3,050 57210402
46 20/11/2559 5721040034 นายวโรดม บัวบาล 3,050 57210402
47 20/11/2559 5729010042 นายณัฐวัตร สิงห์บุญ 3,050 57290102
48 20/11/2559 5821010044 นายหาญณรงค์ ดีนันท์ 2,000 58210102
49 20/11/2559 5821020026 นายพงศกร คำทิพย์ 2,000 58210202
50 20/11/2559 5821020049 นายเกศพล วรรณะ 2,000 58210203
หน้า : หน้า :


วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-210238
Chiang Mai Technical College (Since 2008) All rights reserved.
พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail : โทรศัพท์ 081-884-9347